Openstaande BTW schulden

bergmans23 - 13 augustus 2017

De Belastingdienst controleert ondernemers op openstaande BTW schulden over voorgaande jaren. Onze klanten zullen daar geen hinder van ondervinden omdat wij stelselmatig aangifte doen van achterstallige Omzetbelastingschulden. Het volstaat niet om de openstaande schuld juist te berekenen en deze op te nemen in de jaarrekening. De Belastingdienst neemt daar geen genoegen mee. Voor onze cliënten dienen wij elk jaar de suppletie-aangifte  in nadat de jaarrekening is opgesteld.