Advisering

Advies op Maat

In de zakelijke dienstverlening is advisering een breed begrip. Het is dus zaak om als ondernemer die adviezen te ontvangen die op die specifieke ondernemer zijn toegespitst en dus geen adviezen welke niet ter zake doen.

Volgens onze principe’s  bestaan er 2 soorten van advisering, namelijk gevraagd en ongevraagd. De ondernemer is naar onze mening best zelf in staat om te bepalen of hij omtrent een door hem te nemen beslissing advies wil hebben. Ons gaat het juist om de ongevraagde adviezen. Wat er blijkt uit de administratie en wat ons zorgelijk overkomt. Of fiscale ontwikkelingen welke voor- of nadelig van invloed kunnen zijn op de ondernemer. Of het naar voren halen of uitstellen van investeringen omdat er wellicht extra premie te verdienen valt.

Verder kunnen wij u adviseren bij:

  • de keuze van de ondernemingsvorm
  • de eventueel benodigde financiering
  • bedrijfsovername of bedrijfsopvolging
  • het opstellen van een ondernemingsplan
  • het opstellen van begrotingen en dergelijke

De startende ondernemer kan bij ons terecht met allerlei vragen omtrent de start van zijn onderneming. Daar ligt voor ons de kans om ongevraagd advies te geven. Het starten van een eigen bedrijf lijkt simpel maar is het niet. Kijkt u als starter eens verder op de site naar “starters”.

Omdat wij voor verschillende ondernemingen de salarisadministratie voeren kunt u bij ons ook terecht voor adviezen op het gebied van personeelsbeleid in de ruimste zin van het woord.

Wij zijn van mening dat domme vragen niet bestaan; wel domme antwoorden.

Administratiekantoor Kryptos

Wilt u meer weten over het advies en de service van Kryptos?