Belastingadministratie

Belastingadministratie voor de regio Breda!

Elke ondernemer, elke onderneming en elke particulier krijgt in min of meerdere mate te maken met belastingheffingen. Wij verzorgen voor u:

  • aangiften omzetbelasting
  • aangiften vennootschapsbelasting
  • aangiften inkomstenbelasting
  • aangiften erf- en schenkbelasting
  • aangiften dividendbelasting
  • aangiften loonheffing
  • opgaven aan Bedrijfstakpensioenfondsen

Wij beschikken over gecertificeerde programmatuur welke een vlekkeloze communicatie met de Belastingdienst waarborgt. Bovendien beschikken wij over een Beconnummer zodat wij de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting gefaseerd mogen indienen.

Op basis van de door ons gevoerde administratie zullen wij met de ondernemer in overleg treden indien wij afwijkingen constateren tussen de opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en onze verwachtingen omtrent de definitieve aanslag.


Met een gerust gevoel uw aangiftes doen?