Salarisadministratie

Salarisadministratie geregeld voor bedrijven uit de regio Breda!

Het voeren van een salarisadministratie is tegenwoordig meer dan alleen maar loonstroken uitprinten. Denk daarbij aan de steeds veranderende wet- en regelgeving rondom de sociale zekerheid en belaste en onbelaste vergoedingen.
Daarbij bestaat het voeren van een salarisadministratie uit veel bijkomende werkzaamheden, zoals loonkostenberekeningen, ziekte- en herstelmeldingen.

Redenen voor veel ondernemers om de salarisadministratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Wij kunnen uw maandelijkse salarisverwerking voor u regelen met de bijbehorende gegevens zoals kostenoverzichten, aangiften Loonheffing en het verstrekken van de noodzakelijke gegevens aan pensioenfondsen en dergelijke.
Wij kennen u, uw bedrijf en uw bedrijfstak waardoor wij u perfect bij kunnen staan met onze diensten en adviezen op personeelsgebied. Bovendien beschikken wij over up-to-date bijgewerkte gegevens omtrent CAO-bepalingen, pensioenwetgeving, sociale wetgeving en wijzigingen in de loonbelasting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de werkkostenregeling.

Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij eventuele aanvragen voor ontslag, bijvoorbeeld indien het, gelet op de verwachtingen van de onderneming voor de toekomst,  noodzakelijk is om op personeelskosten te bezuinigen.


Uw loonadministratie graag goed op orde?