Salarisadministratie

Salarisadministratie geregeld voor bedrijven uit de regio Breda!

Het voeren van een salarisadministratie is tegenwoordig meer dan alleen maar loonstroken uitprinten. Denk daarbij aan de steeds veranderende wet- en regelgeving rondom de sociale zekerheid en belaste en onbelaste vergoedingen.
Daarbij bestaat het voeren van een salarisadministratie uit veel bijkomende werkzaamheden, zoals loonkostenberekeningen, ziekte- en herstelmeldingen.

Redenen voor veel ondernemers om de salarisadministratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Wij kunnen uw maandelijkse salarisverwerking voor u regelen met de bijbehorende gegevens zoals kostenoverzichten, aangiften Loonheffing en het verstrekken van de noodzakelijke gegevens aan pensioenfondsen en dergelijke.
Wij kennen u, uw bedrijf en uw bedrijfstak waardoor wij u perfect bij kunnen staan met onze diensten en adviezen op personeelsgebied. Bovendien beschikken wij over up-to-date bijgewerkte gegevens omtrent CAO-bepalingen, pensioenwetgeving, sociale wetgeving en wijzigingen in de loonbelasting. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de werkkostenregeling.

Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij eventuele aanvragen voor ontslag, bijvoorbeeld indien het, gelet op de verwachtingen van de onderneming voor de toekomst,  noodzakelijk is om op personeelskosten te bezuinigen.

Administratiekantoor Kryptos - Salarisadministratie

Extra Informatie


Uw loonadministratie graag goed op orde?