Vermogensrendementsheffing 2019

bergmans23 - 10 januari 2019

De hoogte van de vermogensbelasting wordt sinds 2017 jaarlijks vastgesteld. De vermogensbelasting voor 2019 werd op Prinsjesdag 2018 aangekondigd. Vóór 2017 werd er door de belastingdienst gewerkt met een fictief rendement op vermogen van 4%. Over je rendement moest je vervolgens 30% vermogensrendementsheffing betalen. Dit kwam dus neer op 30% * 4% = 1.2% vermogensbelasting over je vermogen.

Vanaf 2017 is dit systeem om vermogensrendementsheffing te bepalen aangepast. Sindsdien is de vermogensrendementsheffing afhankelijk van de omvang van je vermogen. Vanaf 2019 is de hoogte van de vermogensbelasting daarnaast gebaseerd op het spaarrendement van een periode van 12 maanden (juli t/m juni voorafgaand aan Prinsjesdag) en op het beleggingsrendement van een periode van 15 jaar.